Koppelingen overslaan

Hotels voorbereiden op NIS2: een juridisch perspectief op cyberbeveiliging

Juridisch perspectief NIS2 voor hotels

In het snel evoluerende digitale landschap van vandaag kan het belang van robuuste cyberbeveiligingsmaatregelen niet genoeg benadrukt worden.

Terwijl we ons verdiepen in NIS2, willen we de diepgaande invloed ervan op de hotelbranche belichten. Deze Europese richtlijn is weliswaar technisch van aard, maar heeft verstrekkende gevolgen die verder reiken dan alleen de IT-afdelingen en die elk facet van de hotelactiviteiten raken. 

Van de bescherming van gegevens van gasten tot interne communicatiesystemen, inzicht in de impact van NIS2 is van cruciaal belang voor hoteliers om niet alleen te zorgen voor naleving, maar ook om hun vestigingen te versterken tegen potentiële cyberbedreigingen. In deze blog navigeren we door de fijne kneepjes van NIS2 en verkennen we de betekenis ervan voor hotels in deze wereld met steeds meer verbindingen.

Invloed van NIS2 op hotels

NIS2 en de implicaties ervan begrijpen

Het gebied van cyberbeveiliging en gegevensbescherming is enorm, en in de voorhoede ervan bevindt zich de NIS2-richtlijn, een cruciaal stuk wetgeving dat de cyberweerbaarheid van leveranciers van essentiële diensten wil versterken. Maar voordat we diep in de nuances duiken, is het noodzakelijk om het fundamentele verschil tussen Europese richtlijnen en internationale wetten te begrijpen. 

Europese richtlijnen, zoals NIS2, zijn wetgevingsbesluiten die een doel stellen dat alle EU-landen moeten bereiken. Het is echter aan de individuele landen om hun eigen wetten te maken om deze doelen te bereiken. 

Dit zorgt voor een zekere mate van flexibiliteit, waardoor lidstaten de richtlijn kunnen aanpassen aan hun unieke juridische en operationele landschap. Internationale wetten daarentegen zijn overeenkomsten die bindende rechtskracht hebben tussen de landen die ze ondertekenen. 

Ze zijn uniform van toepassing op alle ondertekenende landen en laten weinig ruimte voor individuele interpretatie of aanpassing. Dit onderscheid is cruciaal als we kijken naar de implicaties van NIS2. Als Europese richtlijn biedt NIS2 een kader, maar het is aan elke lidstaat om het te implementeren op een manier die aansluit bij de nationale wetgeving en omstandigheden. 

Dit betekent dat de kerndoelen van NIS2 weliswaar consistent blijven, maar dat de specifieke vereisten en regelgeving van land tot land kunnen verschillen. 

Voor bedrijven die in meerdere EU-landen actief zijn, kan dit een uitdaging vormen en een genuanceerde benadering van naleving vereisen die rekening houdt met de verschillende implementaties van de richtlijn op het continent.

De wisselwerking tussen GDPR en NIS2

In het veranderende landschap van digitale beveiliging en gegevensbescherming vallen in de Europese context twee belangrijke regelgevingen op: de General Data Protection Regulation (GDPR) en de NIS2-richtlijn. Beide hebben als doel gegevens te beschermen en robuuste cyberbeveiligingsmaatregelen te garanderen, maar ze richten zich op verschillende aspecten en hebben verschillende implicaties. Voor de hotelbranche is het van cruciaal belang om de wisselwerking tussen deze twee te begrijpen.

Laten we eens kijken naar hun overeenkomsten, verschillen en de verantwoordelijkheden die ze hotels opleggen.

1. Overeenkomsten en verschillen tussen GDPR en NIS2: 

Doel: 

- GDPR: Richt zich voornamelijk op de bescherming van persoonlijke gegevens en zorgt ervoor dat organisaties transparant, veilig en met toestemming van het individu met dergelijke gegevens omgaan. 

- NIS2: heeft tot doel de cyberbeveiligingsmaatregelen van essentiële en digitale dienstverleners te versterken en ervoor te zorgen dat ze bestand zijn tegen cyberdreigingen. 

Toepassingsgebied: 

- GDPR: Direct van toepassing als internationale wet in alle EU-lidstaten, waardoor uniformiteit in gegevensbeschermingsnormen wordt gewaarborgd. 

- NIS2: Functioneert als een Europese richtlijn, wat betekent dat deze is opgesteld op Europees niveau, maar moet worden geïmplementeerd door individuele lidstaten in hun lokale wetgeving. Dit kan leiden tot verschillen in de toepassing in verschillende landen.

Handhaving: 

- GDPR: Wordt op grote schaal toegepast met hoge boetes voor niet-naleving. 

- NIS2: Hoewel de handhaving ervan nog in ontwikkeling is, kan het tot strenge straffen leiden, vooral gezien de focus op kritieke infrastructuur. 

 

2. Verantwoordelijkheden van hotels volgens beide voorschriften: 

Onder GDPR: 

- Gegevensbescherming: Hotels verwerken enorme hoeveelheden persoonlijke gegevens, van reserveringen van gasten tot betalingsgegevens. Ze moeten ervoor zorgen dat deze gegevens veilig worden opgeslagen, transparant worden verwerkt en alleen met toestemming van de gast. 

- Inbreuk op gegevens: In het geval van een datalek zijn hotels verplicht om de relevante autoriteiten binnen 72 uur op de hoogte te stellen en mogelijk moeten ze ook getroffen personen informeren. 

- Rechten van personen: Hotels moeten de rechten van individuen respecteren en faciliteren, zoals het recht op toegang tot hun gegevens, het recht op rectificatie en het recht op verwijdering. 

Onder NIS2: 

- Cyberbeveiligingsmaatregelen: Zelfs als hotels niet direct onder NIS2 vallen, betekent hun afhankelijkheid van digitale systemen en IT-providers die gereguleerd kunnen worden dat ze hun cyberbeveiligingsmaatregelen moeten versterken. 

- Keten van naleving: Hotels moeten ervoor zorgen dat hun IT-leveranciers, vooral degenen die onder NIS2 vallen, zich houden aan de vereisten van de richtlijn. Dit kan strengere cyberbeveiligingsprotocollen en strengere audits betekenen. 

- Melding van incidenten: Net als bij de GDPR-meldingen van inbreuken op gegevens, schrijft NIS2 voor dat significante cyberbeveiligingsincidenten moeten worden gemeld aan de relevante autoriteiten. 

Concluderend kan worden gesteld dat GDPR en NIS2 weliswaar verschillende primaire doelen dienen, maar dat hun impact op de hotelbranche met elkaar verweven is. Hotels moeten omgaan met de dubbele verantwoordelijkheid van gegevensbescherming en cyberbeveiliging en ervoor zorgen dat ze aan beide regels voldoen om hun activiteiten en reputatie te beschermen.

Hotel NIS2 regeling in gastvrijheid

Impact van NIS2 op de hotelsector

De NIS2-richtlijn is in de eerste plaats bedoeld om de cyberbeveiligingsmaatregelen van leveranciers van essentiële diensten te verbeteren, maar heeft ook een domino-effect op verschillende sectoren, waaronder de hotelbranche. Hier wordt nader ingegaan op hoe NIS2 het landschap voor hotels en de verweven relatie met IT-providers verandert. 

1. De uitgebreide reikwijdte van NIS2: 

In de kern verbreedt NIS2 de horizon van zijn voorganger, NIS1, door een breder scala aan entiteiten en sectoren te omvatten. Hoewel hotels misschien niet het primaire doelwit van deze richtlijn zijn, worden ze indirect geraakt door hun afhankelijkheid van digitale systemen en de enorme hoeveelheid persoonlijke gegevens die ze verwerken. 

Het uitgebreide toepassingsgebied van de richtlijn betekent dat zelfs als een hotel niet direct onder het toepassingsgebied van NIS2 valt, het toch de impact kan voelen vanwege de associatie met entiteiten die dat wel doen. Dit kan leiden tot strengere cyberbeveiligingsmaatregelen, strengere nalevingscontroles en een grotere nadruk op gegevensbescherming. 

2. De rol van IT-leveranciers en de complianceketen: 

Hotels zijn in het huidige digitale tijdperk sterk afhankelijk van IT-providers voor hun operationele behoeften, van reserveringssystemen tot gastenservices. NIS2 brengt deze IT-leveranciers onder zijn bereik en benadrukt hun rol in het waarborgen van cyberbeveiliging. Als gevolg hiervan zijn IT-leveranciers niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen compliance, maar moeten ze er ook voor zorgen dat hun klanten, zoals hotels, adequate cyberbeveiligingsmaatregelen treffen. 

Deze nalevingsketen betekent dat als een IT-provider tekortschiet, dit gevolgen kan hebben voor het hotel en vice versa. Als de IT-provider van een hotel bijvoorbeeld onder het toepassingsgebied van NIS2 valt, is deze verplicht om ervoor te zorgen dat het hotel beschikt over robuuste cyberbeveiliging. 

Dit zou ertoe kunnen leiden dat IT-providers strenger worden voor hun hotelklanten en hogere normen voor cyberbeveiliging eisen. Aan de andere kant moeten hotels er proactief op toezien dat hun IT-partners voldoen aan NIS2, omdat elk verzuim indirect gevolgen kan hebben voor de activiteiten en reputatie van het hotel. 

De conclusie is dat NIS2 misschien niet direct gericht is op de hotelbranche, maar dat de impact onmiskenbaar is. Hotels moeten zorgvuldig door dit nieuwe landschap navigeren, de nuances van de richtlijn begrijpen en ervoor zorgen dat zowel zijzelf als hun IT-partners voldoen aan de vereisten van NIS2.

Hotels voorbereiden op NIS2: een juridisch perspectief op cyberbeveiliging
Volledige aflevering
1:24

Maar het is goed om je alvast voor te bereiden,

omdat je van de NIS2


Praktische stappen voor hotels ter voorbereiding op NIS2

Het digitale tijdperk heeft een overvloed aan mogelijkheden voor de hotelbranche met zich meegebracht, van online boekingen tot gepersonaliseerde gastervaringen. Deze vooruitgang brengt echter ook uitdagingen met zich mee, vooral op het gebied van cyberbeveiliging. De introductie van NIS2 herinnert ons aan het belang van een robuuste digitale verdediging. 

Hier is een gids voor hotels om door deze nieuwe richtlijn te navigeren en ervoor te zorgen dat ze goed voorbereid zijn. 

1. Het belang van proactieve cyberbeveiliging: 

- Blijf op de hoogte: Cyberbedreigingen evolueren snel. Hotels moeten op de hoogte blijven van de nieuwste bedreigingen en ervoor zorgen dat hun systemen regelmatig worden gepatcht en bijgewerkt. 

- Training van werknemers: Vaak zijn inbreuken te wijten aan menselijke fouten. Regelmatige trainingssessies kunnen ervoor zorgen dat alle medewerkers, van de receptie tot de IT-afdeling, op de hoogte zijn van best practices en mogelijke bedreigingen. 

- Regelmatige audits: Het uitvoeren van cyberbeveiligingsaudits kan helpen kwetsbaarheden te identificeren voordat het grote problemen worden. Overweeg het inhuren van externe experts om een onbevooroordeeld beeld te krijgen van uw beveiliging. 

2. De noodzaak voor bedrijven om voorbereid te zijn op een Cyber Incident: 

- Incident response plan: Elk hotel moet een duidelijk en uitvoerbaar plan hebben met de stappen die genomen moeten worden in het geval van een cyberincident. Dit omvat communicatiestrategieën, plannen voor gegevensherstel en contacten met de autoriteiten. 

- Regelmatig een back-up maken: Gegevensverlies kan rampzalig zijn. Regelmatige back-ups, die veilig off-site worden opgeslagen, kunnen de bedrijfscontinuïteit garanderen, zelfs bij ransomware-aanvallen of gegevensschendingen. 

- Experts inschakelen: Of het nu gaat om cyberbeveiligingsbedrijven of juridische experts, het paraat hebben van een team kan de reactietijd versnellen en de impact van een incident beperken. 

3. De verschillende wegen waarlangs bedrijven juridisch advies inwinnen over cyberbeveiliging: 

- Bedrijfsjuristen: Grotere hotelketens kunnen baat hebben bij speciale juridische teams die goed op de hoogte zijn van digitale wet- en regelgeving. 

- Externe advocatenkantoren: Gespecialiseerde advocatenkantoren, zoals bedrijven die zich richten op cyberwetten, kunnen advies van onschatbare waarde bieden, vooral in het steeds veranderende landschap van digitale regelgeving. 

- Adviesbureaus: Naast juridisch advies kunnen adviesbureaus een holistische visie bieden door juridische, technische en organisatorische strategieën te combineren om de cyberbeveiligingshouding van een hotel te versterken. 

Conclusie: 

Het digitale rijk biedt grenzeloze mogelijkheden maar is niet zonder risico's. Zoals de NIS2-richtlijn onderstreept, is het de taak van bedrijven, waaronder hotels, om hun digitale activa en daarmee hun reputatie en betrouwbaarheid te beschermen. Proactiviteit, in plaats van reactiviteit, is de noodzaak van het uur. Door vandaag concrete stappen te ondernemen, kunnen hotels ervoor zorgen dat ze niet alleen voldoen aan de regelgeving, maar ook hun gasten de gemoedsrust bieden die ze verdienen.

DEEL DIT ARTIKEL
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Verwante artikelen